MUNDO MELIUS d.o.o.

O nama

Dugogodišnje iskustvo u izradi studija izbora lokacija i studija utjecaja na okoliš, izradi elaborata zaštite okoliša te idejnih i tehnoloških projekata.

O nama

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u izradi studija izbora lokacija i studija utjecaja na okoliš, izradi elaborata zaštite okoliša te idejnih i tehnoloških projekata. Također imamo iskustvo u izradi strategija i planova gospodarenja otpadom, elaborata gospodarenja otpadom, stručnih podloga vezanih uz ishođenje okolišnih dozvola za postrojenja, internih akata vezanih uz zaštitu voda kao i iskustvo na projektima vezanim uz reciklažu (oporabu) otpada te kompostiranje otpada.

Partneri

Ponosimo se našim partnerima