Mundo Melius d.o.o.

O nama

Dugogodišnje iskustvo u izradi studija izbora lokacija i studija utjecaja na okoliš, izradi elaborata zaštite okoliša te idejnih i tehnoloških projekata.

O nama

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u izradi studija izbora lokacija i studija utjecaja na okoliš, izradi elaborata zaštite okoliša te idejnih i tehnoloških projekata. Također imamo iskustvo u izradi strategija i planova gospodarenja otpadom, elaborata gospodarenja otpadom, stručnih podloga vezanih uz ishođenje okolišnih dozvola za postrojenja, internih akata vezanih uz zaštitu voda kao i iskustvo na projektima vezanim uz reciklažu (oporabu) otpada te kompostiranje otpada.

Naš tim

Trenutno imamo 6 zaposlenih

Lana Krišto

CEO

mr.sc. Goran Pašalić

dipl. ing. rud.

Dijana Tesar

Ekonomist

Sandra Novak Mujanović

dipl. ing. preh.tehn.univ. spec. oecoing.

Elizabeta Perković

mag.ing.aedif.

Vjera Pranjić

mag.ing.aedif.

Partneri

Ponosimo se našim partnerima