Mundo Melius d.o.o.

tko smo mi?

MUNDO MELIUS d.o.o. jedna je od vodećih konzultantskih i projektnih firmi u Republici Hrvatskoj koja ima ključnu ulogu u postavljanju sustava i izradi tehničke dokumentacije na području zbrinjavanja otpada.

ŠTO MOŽEMO UČINITI ZA VAS I OKOLIŠ :

TEHNIčKA DOKUMENTACIJA - PROJEKTI
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM
ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA​
OKOLIŠNA DOZVOLA
ELABORATI GOSPODARENJA OTPADOM
STUDIJE IZVEDIVOSTI
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
NADZOR I TEHNIČKA POMOĆ
SORTIRANJE OTPADA

Mundo melius d.o.o.

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u izradi studija izbora lokacija i studija utjecaja na okoliš, izradi elaborata zaštite okoliša te idejnih i tehnoloških projekata. Također imamo iskustvo u izradi strategija i planova gospodarenja otpadom, elaborata gospodarenja otpadom, stručnih podloga vezanih uz ishođenje okolišnih dozvola za postrojenja, internih akata vezanih uz zaštitu voda kao i iskustvo na projektima vezanim uz reciklažu (oporabu) otpada te kompostiranje otpada.